Behandlingar - Prisar 2020

Gloppen Tannhelse tilbyr dei fleste typar tannbehandlingar. Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbodet til klinikken. Vi henviser til spesialist ved behov.

Prisar er veiledande.

Undersøkjing

Inkl. 2 x røntgenbilete, grundig puss/rens & hygienetillegg

Fast pris kr 1130,-

Røntgenbilete

Kr 130,-

Bedøving

Kr 190,-

Hygienetillegg

Smitteforebyggjande tiltak - kjem i tillegg til dei fleste behandlingar

Kr 120,-

Fyllingsterapi

Fylling

1 flate

Frå kr 690,-

Fylling

2 flater

Frå kr 1350,-

Fylling

3 flater

Frå kr 1550,-

Fylling

4 eller fleire flater

Frå kr 1790,-

Rotfylling

Rotfylling

Fortann/hjørnetann (1 kanal)

Frå kr 3700,-

Rotfylling

Premolar (2 kanalar)

Frå kr 4500,-

Rotfylling

Molar (3 eller fleire kanalar)

Frå kr 5500,-

Ekstraksjon/kirurgi

Ukomplisert tanntrekkjing

Frå kr 1150,-

Komplisert tanntrekkjing

Frå kr 1550,-

Kirurgisk fjerning av visdomstenner

Frå kr 2700,- 

Krone/bru/proteser (Implantat henvisast til spesialist)

Heilkrone/fasett

utan teknikerutgifter

kr 4500,-

Priseksempel

3-ledds bru

kr 18 000,-

Heilprotese

1 kjeve

kr 14 500,-

Heilprotese

2 kjevar

kr 25 000

Delproteser

kr 14 800,-

Skinner

Bittskinne

kr 3800,-

Bleikeskinne

1 kjeve

kr 2500,-

Bleikeskinne

2 kjevar

kr 3800,-

Pasientar som ikkje møter til oppsett time vert belasta med eit gebyr på kr 560,-. Avbestilling må skje innan 24 timar før oppsett time.