top of page

Behandlingar - Prisar 2023

Gloppen Tannhelse tilbyr dei fleste typar tannbehandlingar. Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbodet til klinikken. Vi henviser til spesialist ved behov.

Prisar er veiledande.

Undersøkjing

Inkl. 2 x røntgenbilete, grundig puss/rens & hygienetillegg

Fast pris kr 1395,-

Røntgenbilete

Kr 130,-

Bedøving

Kr 195,-

Hygienetillegg
Smitteforebyggjande tiltak - kjem i tillegg til dei fleste behandlingar

Kr 160,-

Puss og rens med AirFlow
(utanom undersøkjing)

Kr 950,-

Fyllingsterapi

Fylling

1 flate

Frå kr 950,-

Fylling

2 flater

Frå kr 1495,-

Fylling

3 flater

Frå kr 1750,-

Fylling

4 eller fleire flater

Frå kr 2050,-

Rotfylling

Rotfylling

Fortann/hjørnetann (1 kanal)

Frå kr 4300,-

Rotfylling

Premolar (2 kanalar)

Frå kr 4900,-

Rotfylling

Molar (3 eller fleire kanalar)

Frå kr 5900,-

Ekstraksjon/kirurgi

Ukomplisert tanntrekkjing

Frå kr 1350,-

Komplisert tanntrekkjing

Frå kr 1750,-

Kirurgisk fjerning av visdomstenner
(Pris etter HELFO-refusjon)

Frå kr 2300,- 

Krone/bru/proteser (Implantat henvisast til spesialist)

Heilkrone/fasett

utan teknikerutgifter

kr 4800,-

Priseksempel

3-ledds bru

kr 21 000,-

Skinner

Bleikeskinne

1 kjeve

kr 3500,-

Bleikeskinne

2 kjevar

kr 4500,-

Pasientar som ikkje møter til oppsett time vert belasta med eit gebyr på kr 595,-. Avbestilling må skje innan 24 timar før oppsett time.

bottom of page